Anna Kinberg Batra

Särskild utredare Anna Kinberg Batra

Foto: Kristian Pohl


Välkommen till Betalningsutredningen

Utredningens uppdrag är att göra en bred kartläggning av betalningsmarknadens utveckling och analysera statens framtida roll.

Vårt uppdrag

Betalningsutredningen ska se över statens roll på betalningsmarknaden och ta ställning till hur rollen bör se ut i framtiden.

Pressträff om uppdraget på regeringen.se

Sekretariat

Här hittar ni kontaktuppgifter till utredningens sekretariat.

Sakkunniga

Här hittar ni utredningens sakkunniga och parlamentariska referensgrupp