Anna Kinberg Batra medverkar i SVT:s Ekonomibyrån

Anna Kinberg Batra medverkar i SVT:s Ekonomibyrån, om den minskade kontantanvändningen. Se programmet här.