Nyhetsbrev Mars

Tack! 

Detta ör det sista nyhetsbrevet, efter att utredningen presenterats och överlämnats till Finansdepartementet den 31 mars 2023. Stort tack till samtliga inblandade för ett spännande arbete i viktiga frågor, för jag hoppas att debatten bara har börjat. Betalningar är något som angår oss alla!

Läs mer om utredningen på betalningsutredningen.se, och hoppas på återhörande i andra roller framöver!

Anna Kinberg Batra, särskild utredare 

Detta är utredningens sista nyhetsbrev och innehåller material från den slutredovisning och överlämning som gjordes den 31 mars.

BETALNINGSUTREDNINGENS ARBETE

Den 31 mars överlämnades Betalningsutredningens betänkande Staten och betalningarna (SOU 2023:16) till Finansdepartementet. Betänkandet hittar du här och här.

Den 30 mars publicerade Anna Kinberg Batra en debattartikel i Dagens Nyheter. Artikeln redogör kortfattat för centrala frågeställningar och förslag. Du hittar artikeln här

Utredningen presenterades vi ett seminarium anordnat av Swedish House of Finance och Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS).