Nyhetsbrev september

Detta är Betalningsutredningens första nyhetsbrev. Nyhetsbreven innehåller ett urval nyheter som Betalningsutredningens sekretariat bedömer som relevanta för att hålla sig uppdaterad om utvecklingen på betalningsmarknaden. Det urval som gjorts innebär inget ställningstagande av den särskilde utredaren.

Vill du anmäla dig till nyhetsbrevet eller tipsa oss om nyheter? Maila betalningsutredningen@regeringskansliet.se

SVERIGE

E-legitimationstjänsten Freja-ID har påbörjat lanseringen av ”Delad kontroll”, en tjänst för digital legitimering riktad till personer som inte kan, eller vill, använda e-legitimation på egen hand. Delad kontroll tillåter en person att bli medhjälpare till en annan, så att båda behöver godkänna den digitala signeringen. Tjänsten utvecklades med stöd av Post- och Telestyrelsen (PTS), genom deras innovationstävling ”Från utanför till internet”.

DN har intervjuat vice riksbankschef Cecilia Skingsley om nyttan av en digital valuta utgiven av Riksbanken, en så kallad ”e-krona”. Enligt artikeln är digitala centralbanksvalutor en ekonomisk framtidsfråga, och Skingsley påpekar att potentialen för digitala centralbanksvalutor för tillfället analyseras i mer än hälften av världens länder. E-kronan skulle, enligt Skingsley, kunna fungera som ett alternativ till kontanter i situationer där personer inte vill, eller kan, använda digitala bankpengar. Den skulle även öka samhällets motståndskraft samt göra betalningar billigare och snabbare. (OBS, denna artikel ligger bakom betalvägg).

Finansinspektionen (FI) har publicerat en rapport som utvärderar e-handelns efterlevnad av den nya bestämmelsen i lagen (2010:751) om betaltjänster. Bestämmelsen trädde i kraft 2020 och fastslår att kreditlösningar inte får vara förvalt eller första betalningsalternativ vid e-handel. FI bedömer att en majoritet av aktörer på marknaden har anpassat sina system, men att en fjärdedel av de största e-handelsplatserna fortfarande brister i hanteringen.

EU:S MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER

ECB har påbörjat en 24 månader lång undersökningsfas i sitt projekt om en digital euro, ett potentiellt digitalt alternativ till kontanter likt den svenska e-kronan. Under projektfasen ska fokus ligga på frågor om utformning och distribution samt en undersökning kring hur digitala euro bäst skulle kunna uppfylla mål om tillgänglighet, riskfrihet och effektivitet.

INTERNATIONELLT

The Bank of International Settlements (BIS) har publicerat sin årliga ekonomiska rapport. Det tredje kapitlet av rapporten avhandlar digitala centralbanksvalutor och diskuterar deras fördelar och möjliga utformning. BIS trycker på att digitala centralbanksvalutor skulle kunna föra nyttan av kontanter in i den digitala världen, men det förutsätter att de utformas med användaren i åtanke. En sådan utformning skulle innefatta öppna plattformar, sunda konkurrenssystem, goda system för datahantering samt strukturer för digital identifiering.

Australienska finansdepartementet släppte den 30:e augusti den slutliga rapporten i sin utredning av det australienska betalningssystemet. Utredningen har granskat huruvida de reglerande ramverken för betalningar är syftesenliga och lyhörda för utvecklingar på betalningsmarknaden. Rapporten föreslår strategier inför framtiden samt pekar ut framtida utmaningar för det rådande systemet såsom digitala plånböcker, betallösningar med fördröjd betalning samt olika typer av digitala valutor.

TANKESMEDJOR, ORGANISATIONER M.FL.

Frågan om utveckling och reglering av s.k. ”stablecoins” lyfts från olika håll i USA. Ämnet har bland annat tagits upp i Harvard Business Review, där olika typer av stablecoins diskuteras. Enligt artikeln kommer stablecoins förmodligen att spela en stor roll på framtidens globala finansmarknad, och därmed kräva stora förändringar i det finansiella systemet. Artikeln menar därför att utformningen av reglering på marknaden för kryptovalutor är av största vikt, och potentiella tillvägagångssätt diskuteras.

The Bank Policy Insititute (BPI), en amerikansk intresseorganisation och tankesmedja, diskuterar också stablecoins utifrån en artikel publicerad av ekonomiforskarna Gary Gorton och Jeffrey Zhang. Gorton och Zhang menar att stablecoins inte är något finansiellt omvälvande, utan i praktiken snarare fungerar som en form av insättningar. På grund av detta kan digitala valutor bli föremål för bankrusningar, eftersom bristen på reglering kan leda till plötsliga förtroendeförluster för valutans värde. För att förhindra den slags förtroendeförlust som leder till uttagsanstormningar menar Gorton och Zhang att utgivare av stablecoins behöver regleras på ett sätt som liknar lagar rörande bankinsättningar.

TILL SIST…

Visste du att kontanternas andel av penningmängden uppgår till 1,33 procent, eller 62 miljarder kronor? Det är den lägsta nivån hittills uppmätt i Sverige, visar siffror från SCB.