Om Betalningsutredningen

Per Bolund och Anna Kinberg Batra på pressträff
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

I december 2020 utsåg regeringen Anna Kinberg Batra till särskild utredare av statens roll på betalningsmarknaden. Utredningen har antagit namnet Betalningsutredningen.

Utredningens uppdrag är att se över statens roll på betalningsmarknaden och ta ställning till hur rollen bör se ut i framtiden. Detta mot bakgrund av den snabba digitaliseringen på finans- och betalningsmarknaden liksom den minskade användningen av kontanter.

Utredningens förslag ska överlämnas till regeringen senast den 30 november 2022.

Se pressträffen på regeringen.se
Anna Kinberg Batra medverkar i SVT:s Ekonomibyrån