Utredningens sakkunniggrupp och parlamentariska referensgrupp

Sakkunniga

Sinan Akdag, digital expert
Bo Becker, professor
Rickard Eriksson, ekonomisk analytiker
Anna Felländer, founder
Louise Grabo, generalsekreterare
Ingela Grönquist, chefsjurist
Thomas Hagberg, kansliråd
Fredrika Hed Rosén, samordnare
Eva Julin, biträdande avdelningschef
Bengt Nilervall, näringspolitisk expert
Per Sonnerby, departementsråd
Max Brimberg, senior adviser
Aron Verständig, senior jurist
Elin Wihlborg, professor

Parlamentarisk referensgrupp

Anders Dahlberg (Centerpartiet)
Dennis Dioukarev (Sverigedemokraterna)
Hampus Hagman (Kristdemokraterna)
Carl B. Hamilton (Liberalerna)
Ingela Nylund Watz (Socialdemokraterna)
Mattias Karlsson (Moderaterna)
Håkan Svenneling (Vänsterpartiet)
Karolina Skog (Miljöpartiet)